Deel met uw netwerk

De Verschillen Tussen Loopbaanbegeleiding En Outplacement

 

Loopbaanbegeleiding en outplacement lijken op elkaar, maar toch zijn er grote verschillen. In beide gevallen ontvangt u begeleiding van een begeleider bij een erkend jobcentrum. Maar wat zijn dan precies de verschillen en wat betekent dit voor u:

 

De definitie

 

Loopbaanbegeleiding: Loopbaanbegeleiding is een begeleiding die u op eigen initiatief kan starten op het moment dat u vragen heeft met betrekking tot uw loopbaan, uw job, uw toekomstperspectief,…. U beslist zelf bij welk jobcentrum u loopbaanbegeleiding volgt. De loopbaanbegeleiders bij Ucare hanteren een persoonlijke en professionele aanpak. Samen met u gaan zij op zoek naar antwoorden op uw loopbaanvragen.

Outplacement: Wanneer een werkgever zijn werknemer ontslaat, is deze in bepaalde situaties verplicht een outplacementaanbod te doen aan zijn werknemer. U krijgt begeleiding die u helpt bij het verwerken van onverwerkte emoties, u helpt met alle ontslagdocumenten, samen met u een helder toekomstperspectief zoekt,… Ontdek hier alle informatie over outplacement.

 

Definitie loopbaan begeleiding

Definitie loopbaan begeleiding

 

De tarieven

 

Loopbaanbegeleiding: Loopbaanbegeleiding en joboriëntatie bij een erkend jobcentrum is zeer voordelig. Vanuit de Vlaamse overheid zijn de loopbaancheques beschikbaar gesteld. Voor slechts € 40,- kan u terecht bij een loopbaanbegeleider voor 4 uur loopbaanbegeleiding.

Ontdek hier alle informatie over de loopbaancheques. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de loopbaancheques.

 

Er zijn twee loopbaancheques die u kan aanvragen:

> Cheque 1 – 4 uur professionele loopbaanbegeleiding voor slechts € 40,-

> Cheque 2 – 4 uur professionele loopbaanbegeleiding nadat u de eerste 4 uur begeleiding heeft afgerond.

 

 

Tarieven Loopbaanbegeleiding

Tarieven Loopbaanbegeleiding

 

Outplacement: De kostprijs van een outplacementtraject is afhankelijk van het type traject dat u wordt aangeboden door uw werkgever. Deze informatie wordt in eerste instantie met de werkgever besproken.

 

Het traject

 

Loopbaanbegeleiding
Fase 1: Intakegesprek > Gratis kennismaking met uw loopbaanbegeleider> Toelichting aanpak> Verwachtingen en beweegredenen bespreken> Bespreken van leer- en werkervaringen

> Doelstellingen bepalen

> Doe-opdrachten samenstellen

 

Fase 2: Werkfase

> Individueel gesprek met uw loopbaanbegeleider

> Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken

> Doe en denk-opdrachten uitvoeren

of opdrachten aangepast aan uw vragen, doelstellingen en …

 

Fase 3: Afrondingsfase

> Einddoelstellingen evalueren

> Veranderingen doorvoeren

 

Fase 4: Reflectiefase

> Terugkom-moment waarbij u samen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan opstelt (POP). Een POP is gericht op de lange termijn. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderzijds kijkt u ook verder. Verder worden hieraan acties gekoppeld om tot deze doelstellingen te kunnen komen.

> Reflecteren genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

Nazorg

Ook na het afronden van uw uren loopbaanbegeleiding, heeft u het recht op een nazorggesprek met uw loopbaanbegeleider, al dan niet face to face.

 

Outplacement
Fase 1: Intakegesprek> Kennismaking met uw coach.> Verwerking van ontslag.> Doelstellingen outplacement betekenis.

> Planning en afspraken doornemen.

 

Analyse en detectie

> Wat kan u, wat wilt u en wat durft u?

> Wat is huidige positie op de arbeidsmarkt?

> Wat is beroepsprofiel?

> Toelichting tewerkstellingsmaatregelen en eventuele premies.

 

Fase 2: Searchfase

> U maakt kennis met de huidige arbeidsmarkt.

> U legt de nodige contacten en ontvangt tools om met werkgevers in contact te komen.

> Het ontdekken van uw kansen tijdens bedrijfsbezoeken, relatienetwerken, jobbeurzen…

 

Fase 3: Solliciteren

> Waar en hoe vindt u vacatures? Wij helpen u om u goed voor te bereiden voor een sollicitatiegesprek

> Samen met u kijken naar we naar uw cv en de opmaak van uw cv.

> U leert een goede motivatiebrief te schrijven.

> We oefenen een sollicitatiegesprek en helpen indien nodig bij het voorbereiden op een assessment.

 

Opvolgen en nazorg

> Samen met u sturen we bij waar nodig. Opvang, motivatie, tips en trics,….

> Bij aanvang van uw nieuwe job zal uw coach u verder blijven ondersteunen tijdens uw integratie in de nieuwe organisatie.

 

Traject Loopbaanbegeleiding

Traject Loopbaanbegeleiding

 

Heeft u een bijzondere ervaring met loopbaanbegeleiding, outplacement of joboriëntatie ? Of heeft u een tip voor iemand die loopbaanbegeleiding of outplacement wil volgen?

Deel dit dan met ons door uw reactie in het onderstaande formulier te plaatsen.

De Verschillen Tussen Loopbaanbegeleiding En Outplacement 5.00/5 (100.00%) 8 votes
Deel met uw netwerk