Deel met uw netwerk

De 4 Vaste Stappen Tijdens Uw Loopbaantraject

Ieder mens is uniek. Niemand is hetzelfde en hierdoor hebben loopbaanbegeleiders te maken met uiteenlopende wensen en specifieke behoeften. Een loopbaanbegeleider is altijd bereid om naar uw verhaal te luisteren. Doordat ieder loopbaantraject anders is, krijgt u advies op maat van een loopbaanbegeleider. Loopbaanbegeleiding is maatwerk!

Tijdens dit traject maakt u kennis met een aantal vaste stappen die u samen met uw loopbaanbegeleider neemt.

STAP 1 – Intakegesprek
Dit is een oriënterend gesprek tussen een loopbaanbegeleider en u. Hierin wordt besproken wat loopbaanbegeleiding voor u kan betekenen en wat u verwacht van het loopbaantraject. Enkele punten die tijdens dit gesprek besproken worden:
> Kennismaking met uw loopbaanbegeleider
> U krijgt de gelegenheid om uw verwachtingen en beweegredenen te bespreken met uw loopbaanbegeleider.
> De aanpak voor de komende periode wordt toegelicht.
> Bespreken van leer- en werkervaringen
> Doelstellingen bepalen
> Doe-opdrachten samenstellen

Ucare loopbaancoaching

Ucare loopbaancoaching

 

STAP 2 – Werkfase
Tijdens deze fase gaat u met de besproken aanpak van het intakegesprek aan de slag. Er wordt ook specifiek gekeken naar uw positie op de arbeidsmarkt. Enkele punten die tijdens deze fase op de agenda staan zijn:
> Individueel gesprek met uw loopbaanbegeleider. Er wordt vertrouwelijk met de besproken informatie om gesprongen. Er zal nooit zonder uw toestemming informatie aan derden worden verstrekt.
> Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
> Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een loopbaantraject volgen
> Doe-opdrachten uitvoeren

STAP 3 – Afrondingsfase
Tijdens de afrondingsfase gaan we de werkfase evalueren. Hebben de doe-opdrachten effect gehad? En misschien nog wel belangrijker; Hebben we de opgestelde doelstellingen behaald?
> Enkele punten die tijdens deze fase op de agenda staan zijn:
> Einddoelstellingen evalueren
> Veranderingen doorvoeren

Afronden met Loopbaancoaching Ucare

Afronden met Loopbaancoaching Ucare

 

STAP 4 – Reflectiefase
Gezamenlijk gaan we reflecteren over de vorige 3 fasen. Hoe heeft u het traject ervaren en heeft de loopbaanbegeleiding u de nieuwe inzichten geboden zoals u dat van tevoren had gehoopt? Enkele punten die tijdens deze fase op de agenda staan zijn:
> Terugkom-moment waarbij u samen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan opstelt (POP). Een POP is gericht op de lange termijn. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderzijds kijkt u ook verder.
> Reflecteren genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

Heeft u na het loopbaantraject nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw loopbaanbegeleider voor een gratis nazorggesprek. Daarin kijkt u samen met uw begeleider welke stappen u verder kunt nemen. Er wordt gekeken of uw traject nog bijgestuurd kan worden en welke mogelijkheden u nog heeft.

Zoals eerder al gezegd is een loopbaantraject maatwerk en is het ene traject weer anders de ander. De bovengenoemde stappen zijn de vaste stappen die dikwijls doorlopen worden.

Heeft u zelf andere ervaringen met een loopbaantraject? Of heeft u bepaalde mening over een fase in het loopbaantraject. Deel uw gedachte dan met ons door een reactie in onderstaand formulier te plaatsen.

De 4 Vaste Stappen Tijdens Uw Loopbaantraject 3.68/5 (73.61%) 72 votes
Deel met uw netwerk