Deel met uw netwerk

11 Supertips om een Conflict Tijdens het werk Op te Lossen

Wij hebben vaak de neiging om conflicten te vermijden, maar dat is niet nodig op het moment dat u weet hoe u goed met een conflict omgaat. Er zullen namelijk altijd wel conflicten blijven bestaan op de werkvloer. Wij bespreken onze irritaties graag met anderen in plaats van met de persoon in kwestie. Het is verstandiger om het direct met uw collega te bespreken. Wilt u goed voorbereid zo’n gesprek in gaan? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met een loopbaanbegeleider. Hij of zij kan u voorzien van tips en adviezen.

Hier volgen een aantal tips:

Een helder standpunt
Om duidelijk te laten blijken waar het probleem zit, is het belangrijk dat u eerst duidelijk maakt waar het om gaat. Vertel vriendelijk en helder waar u mee zit. Er kan niet aan een oplossing worden gewerkt indien uw collega niet op de hoogte is van het probleem.

De juiste setting
Zorg ervoor dat alle betrokken partijen bij elkaar komen achter gesloten deuren. Begin het gesprek met de insteek dat het de bedoeling is om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Nooit Conflict op werk jobbegeleiding Ucare

Nooit Conflict op werk jobbegeleiding Ucare

 

Lichaamstaal
Lichaamstaal is zeer belangrijk als u het gesprek aangaat. Ga niet met uw armen over elkaar staan, of met uw handen in uw zakken. Probeer uw handen mee te bewegen met het gesprek. Tevens is het van belang dat u uw stem niet verheft, maar rustig blijft praten en uw collega blijft aankijken wanneer u dit doet. Spreek op kalme wijze en kies uw woorden zorgvuldig.

Spreek vanuit uw optiek
Voorkom dat u vervalt in algemeenheid en een groter geheel erbij betrekt. U kunt alleen maar vanuit uzelf spreken. Vermijd zinnen als: “Anderen denken er net zo over.”

Luister naar uw collega
Probeer ook open te staan voor het standpunt van uw gesprekspartner. Begrip en acceptatie zijn enorm belangrijk hierin.

luisteren jobcoaching ucare

luisteren jobcoaching ucare

 

Goed doorvragen
Het is mogelijk dat uw gesprekspartner een standpunt heeft waar u het niet mee eens bent. Ga het dan niet weerleggen, maar stel vragen. Probeer een open vraag te stellen als:
> Is er een reden waarom u daar zo geprikkeld op reageert?
> Wat wil u daarmee bereiken?
> Waarom is dat zo ontzettend belangrijk voor u?

Door open vragen te stellen krijgt u een goed beeld van het standpunt van uw collega. Daarna kan u een samenvatting maken. Doe dit helder en begrijpelijk. Probeer in uw samenvatting het gemeenschappelijke doel te benadrukken en zorg voor een oplossing waar alle partijen het over eens zijn.

Bewaak afstand tot uw eigen emotie
Zorg ervoor dat u geen heftige, emotionele uitspattingen heeft. Soms is het verstandig even tot 10 te tellen voordat u uw emoties uit. Formuleer uw standpunt duidelijk, helder en vriendelijk. Laat ook ruimte voor uw gesprekspartner. Ook hij of zij is emotioneel betrokken bij de situatie. Vraag uw collega dan ook naar de reden voor haar of zijn irritatie of frustratie. Vaak wordt deze vraag beantwoord en krijgt u te horen wat hij/zij vindt.

Blijf kalm...

Blijf kalm…

 

Het wederzijds belang
Een probleem oplossen betekent in een ideaal scenario dat beide partijen blij uit elkaar gaan. Probeer met uw collega tot een oplossing te komen door te geven en te nemen. U heeft uw wensen, maar dat heeft uw collega ook. Wees creatief in het bedenken van een oplossing.

Maak heldere afspraken
Zorg ervoor dat de afspraken duidelijk en zo concreet mogelijk besproken worden. Stel op het einde de vraag: “Heb ik nu wat ik wil?”
Loop dan nog een keer de samenvatting door en kijk of iedereen het begrepen heeft. In een daarbij passende situatie kunt u het ook schriftelijk vastleggen.

Deel de vreugde
Als u dan toch een oplossing heeft gevonden voor het conflict, dan is dit reden tot blijdschap. Deel dit met elkaar, ook als u nog steeds merkt dat de irritatie nog niet helemaal verdwenen is. Dit kan uw band alleen maar versterken en zorgt er ook voor dat u met elkaar in gesprek blijft op lange termijn.

 

Houd het voor uzelf
Er zijn altijd wel mensen op de werkvloer die willen weten wat er precies besproken is. Bespreek dit niet met anderen, maar houd de besproken informatie binnenskamers, dit zal zeker gewaardeerd worden.

Een conflict op uw werk is nooit leuk, maar onthoud altijd dat er een oplossing mogelijk is!

Heeft u wel eens een conflict gehad op het werk en heeft u dit weten op te lossen? Deel dan uw tips met ons door in onderstaand formulier een reactie te plaatsen.

11 Supertips om een Conflict Tijdens het werk Op te Lossen 4.30/5 (86.00%) 50 votes
Deel met uw netwerk