Deel met uw netwerk

Een vervelend conflict met uw collega? Hier 19 tips om met deze situatie om te gaan

Het is mogelijk, dat door een meningsverschil met een collega, een conflict kan ontstaan. Een conflict kan voor ergernis zorgen en voor een onaangename sfeer op de werkvloer.

Hieronder vindt u een aantal tips waarmee u een conflict kan vermijden of hoe u met een conflict kan omgaan. We hebben een conflictsituatie opgesplitst in twee delen.

 

> Proberen een conflict te vermijden

> Proberen om te gaan met het conflict

 

Lees de onderstaande tips door. Zo krijgt een compleet beeld van wat u kunt doen tijdens het ontstaan van een conflict, of tijdens het omgaan met een conflict.

encare_14338351005576965c9d7b8

Probeer een conflict te vermijden

Stop met ergeren en accepteer
Wanneer u zich blijft ergeren aan uw collega, gaat u zelf minder presteren. Probeer de situatie in iets positief om te zetten. Voorbeeld: Wanneer u een collega heeft die graag altijd van alles regelt en daarin geen ruimte laat voor iemand anders, kan u deze persoon benoemen tot notulist. U geeft hem/haar de ruimte om alles te regelen en uit te werken. In plaats van uw ergernis te verkroppen, stuurt u uw collega in een positieve richting.

Ga de strijd niet aan
Zoek de confrontatie niet op. Dit kan alleen werken wanneer u de leidinggevende bent. In alle andere situaties loopt een confrontatie vaak uit de hand. Zo ontstaat er een conflict en daar wordt niemand wijzer van. Wanneer u zich conflict vermijdend opstelt, neemt u afstand tot de situatie en zal uw collega u uit de weg gaan.

 

 

Nooit het conflict aangaan; Ucare jobcoaching

Nooit het conflict aangaan; Ucare jobcoaching

Blijf rustig
U kan het gevoel hebben dat u uitgedaagd wordt. Het is belangrijk dat u rustig blijft en niet toegeeft aan de provocatie. Dingen die u kan doen om rustig te blijven:
> Diep ademhalen: Adem in door uw neus en blaas rustig aan via uw mond.
> Aftellen: Tel af van 10 naar 0. Optellen staat synoniem voor het opwinden. Aftellen zorgt ervoor dat u de spanning afbouwt.
> Focus: Wanneer u signalen ontvangt die u niet bevallen, probeer u dan af te sluiten van alle prikkels.

Loopbaanbegeleiding

Heeft u geen idee hoe u met een conflict omgaat? Wilt u graag tips ontvangen betreffende de omgang met conflicten op de werkvloer? Loopbaanbegeleiding kan u verder helpen.

Zie het gedrag als een zwakte
Het is geen kracht wanneer een collega zijn of haar frustraties op u botviert. Zie dit als een zwaktebod van uw collega. Probeer boven de situatie te staan zonder dat u hooghartig over komt bij uw collega.

 

Probeer het vertrouwen te winnen
Sommige collega’s voelen zich snel aangevallen. Werk aan uw relatie met hen. Win het vertrouwen van uw collega’s. U kunt dit op een aantal manieren doen:
> Wees geïnteresseerd: Toon interesse en stel vragen. Zo bereikt u meer dan wanneer u een afstandelijke houding aanneemt.
> Vraag om hulp: Laat uw collega u een keer helpen. Dit zorgt voor een sterkere onderlinge band.
> Gun uw collega de eer: Geef aan dat wanneer u geholpen bent met het advies van uw collega, dat hij of zij u uitstekend heeft geholpen.
> Wees vriendelijk: Geef uw collega een compliment. Zorg er wel voor dat u niet overdrijft. Anders komt u niet oprecht over.

Geen contact via e-mail
Door e-mailberichten ontstaan er vaak misverstanden en ongelukkige miscommunicaties. Bij een conflictsituatie is het aan te raden dat u elkaar in de ogen kan kijken. E-mails kunnen het sociale contact tijdens een conflict alleen maar erger maken.

 

Bespreek met uw omgeving
U kunt het conflict met uw vrienden en familie bespreken. Zo kunt u uw ongemak en boosheid ventileren ten opzichte van mensen die de situatie niet kennen en hierdoor een neutrale kijk op de kwestie hebben. Bespreek het nooit met uw collega’s. Ten eerste komt dit over als roddelen en ten tweede kan u als vervelend en lastig overkomen bij uw collega’s.

Vecht het nooit e-mailend uit

Vecht het nooit e-mailend uit

Probeer om te gaan met het conflict

Bedenk wat uw bijdrage is
Bij elk conflict zijn er twee of meerdere partijen betrokken. Het is niet redelijk om alle schuld bij één partij te leggen. Ga altijd eerst bij uzelf te rade en denk na over uw aandeel in het conflict. Wellicht is het mogelijk dat u enigszins toegeeft in de discussie en zo het conflict direct oplost. Wanneer u een conflict bespreekt met uw collega is het een kwestie van geven en nemen.

Onderschat het niet
Een conflict kan uit de hand lopen met alle gevolgen van dien. Onderschat het niet en onderneem stappen, voordat het escaleert. Een conflict op de werkvloer kan ervoor zorgen dat uw werkplezier afneemt. Alle betrokkenen ondervinden hinder aan een conflictsituatie. Neem daarom alle signalen serieus.

 

 

De eerste stap
Veel mensen zijn te trots om een eerste stap te zetten om tot een oplossing te komen. U bent betrokken bij een conflict op de werkvloer en zal het samen met uw collega moeten oplossen. Wees niet te trots om het gesprek met uw collega aan te gaan. Uiteindelijk zllen jullie er beiden beter van worden en zullen de werkomstandigheden verbeteren.

Praat het uit
Niemand wordt wijzer van een conflict op het werk. Het is belangrijk om het uit te praten met uw collega. Wanneer u het gaat uitpraten met uw collega is het van belang dat u begrip toont voor zijn of haar standpunt. Een stuk begrip naar elkaar toe is de eerste stap die u gezamenlijk zet.

Praten helpt

Praten helpt

Taalgebruik
Blijf altijd beleefd praten en kies uw woorden zorgvuldig. Ook al wilt u uw standpunt kracht bij zetten, denk eerst na voordat u iets roept. U bevindt zich immers in een professionele omgeving. Formuleer uw zinnen nauwkeurig en kies uw woorden zorgvuldig.

Spreek vanuit uzelf
Zodra het tot een gesprek komt, is het verstandig om altijd vanuit het ik-perspectief te spreken. Hierdoor ligt de focus op wat u vindt en voelt uw collega zich niet beschuldigd. U kunt uw verhaal beginnen met de zin: “Zoals ik het ervaar…”

Wanneer u uw kant van het verhaal belicht en u hanteert het ik-perspectief, voelt uw collega zich minder snel aangevallen.

Goed luisteren
Luister goed naar uw gesprekspartner. Uw collega heeft ook beweegreden waarnaar geluisterd mogen worden. Alleen op deze manier komt u tot de kern van de kwestie en laat u blijken respect te hebben voor uw collega.

Luisteren

Luisteren

Durf vragen te stellen
Zorg ervoor dat het geen monoloog wordt, maar een dialoog. Durf vragen te stellen aan uw collega. Probeer u empathisch op te stellen en actief te luisteren. Wanneer u een vraag stelt is het verstandig om een open vraag te stellen. Bijvoorbeeld “Wat kan ik doen om u een beter gevoel te geven?”

Een goede vraag zorgt ervoor dat u acties van uw collega beter begrijpt.

Een bemiddelaar
Wanneer u met uw collega niet tot een oplossing kan komen, kan het geen kwaad om een neutraal persoon te betrekken bij de conflictsituatie. Iemand met een neutrale kijk zal het gemeenschappelijk doel in de gaten moeten houden. U kunt bijvoorbeeld uw leidinggevende vragen om te bemiddelen, maar er zijn ook speciale ‘mediators’ die gespecialiseerd zijn in het leiden van een gesprek.

Zoek hulp van buiten af

Zoek hulp van buiten af

Afspraken maken
Nadat u met uw gesprekspartner een goed gesprek heeft gevoerd, is het belangrijk dat u gezamenlijk afspraken maakt. Wanneer u duidelijke afspraken maakt, is de kans kleiner dat de conflictsituatie zich wederom voordoet. Zet alle afspraken netjes op papier en zorg dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.

Leermoment
Is het conflict ten einde gekomen en heeft u op een rustige manier kunnen uitleggen wat u dwars zat? In veel gevallen zal u een compromis sluiten met uw gesprekspartner. Probeer van de conflictsituatie te leren, zodat u in de toekomst een dergelijke situatie kan vermijden. Zie het als een leerervaring. Wellicht heeft u tijdens het conflict sterke of zwakke punten van uzelf ontdekt.

Leer van uw fouten

Leer van uw fouten

De beste raad die we kunnen geven is dat u het nooit tot een conflict moet laten komen. Mensen verschillen van elkaar en u zult in uw leven mensen tegenkomen waar u het minder mee kunt vinden. Hopelijk komt het niet tot een conflict, maar mocht het onverhoopt zover komen, kunnen de bovenstaande tips daarbij helpen.

Heeft u nog tips voor mensen die een conflict op de werkvloer hebben? Deel dit dan met ons door uw reactie in het onderstaande formulier te plaatsen.

Een vervelend conflict met uw collega? Hier 19 tips om met deze situatie om te gaan 4.51/5 (90.24%) 82 votes
Deel met uw netwerk