Deel met uw netwerk

De 17 kenmerken van een goede manager

Een goede manager zijn is soms erg moeilijk. Een manager, leidinggevende of beheerder stuurt processen en brengt het handelen van anderen op gang. Managen en motiveren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een echte manager beschikt over een aantal vaardigheden. Waaraan kunt u de echte manager herkennen? Wat maakt een goede manager? Loopbaanbegeleiding kan u altijd helpen.

Hieronder vindt u de kenmerken waaraan u een goede manager kunt herkennen. Een goede manager…

Is zorgvuldig met het kiezen van zijn of haar woorden
Een manager kan niet altijd zeggen wat hij of zij denkt. Alles wat een manager zegt kan gevolgen hebben voor werknemers, de sfeer op een afdeling, resultaten,…. Wanneer een manager zijn of haar woorden zorgvuldig kiest, is hij of zij in staat op een positieve manier duidelijk de boodschap over te brengen.

Kan goed met kritiek omgaan
Toegeven dat u verkeerd zat vereist moed. Een echte manager kan toegeven wanneer hij of zij ernaast zat. Op deze manier dwingt de manager respect af bij de medewerkers. Het laat zien dat hij of zij menselijk is en zich kwetsbaar durft op te stellen. Zo schept een manager een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen en ook fouten durven te maken.

Omgaan met kritiek loopbaancoaching Ucare

Omgaan met kritiek loopbaancoaching Ucare

 

Beschikt over doorzettingsvermogen
Het woord opgeven staat niet in het woordenboek van een manager. Een goede manager beschikt over doorzettingsvermogen. Hij of zij verliest het doel niet uit het oog en zal doorgaan tot dit doel bereikt is.

Doorzettingsvermogen staat wel in het woordenboek van een manager.

Moet kennis van zaken hebben
Iedereen moet terecht kunnen bij een manager. Hierbij kunt u denken aan klanten, personeel, aandeelhouders, managers van andere bedrijven,… Wanneer er vragen worden gesteld aan een manager, moet hij of zij kennis met kunde combineren.

Dient betrouwbaar te zijn
Het is belangrijk dat een manager te vertrouwen is. Organisaties zijn, zeker in de huidige tijden, minder stabiel en onvoorspelbaar. Het is van belang voor medewerkers dat zij het vertrouwen hebben in de gedragingen, woorden, beslissingen en daden van een manager. De betrokkenheid van de medewerkers hangt nauw samen met de betrouwbaarheid van de manager.

Hecht waarde aan teamwork
Het team staat boven het individu. Een manager is de persoon die tussen de directie en de werkgevers staat. Daarom is het van belang dat hij of zij een teamspeler is. Een goede teamspeler werkt bij voorkeur zoveel mogelijk samen met de medewerkers. Dit verhoogt de betrokkenheid bij de organisatie.

Teamwerk maakt sterk jobbegeleiding Ucare

Teamwerk maakt sterk jobbegeleiding Ucare

 

Gaat goed om met klanten
Een manager moet klanten tevreden houden. Klanten en opdrachtgevers vormen vaak een grote bron van inkomsten. Wanneer zich problemen voordoen met opdrachtgevers, heeft de manager de kracht om dit geschil op te lossen. Op deze manier behoudt het bedrijf de klant en groeit het bedrijf.

Kan op z’n tijd ontspannen
Soms moet er ook ruimte zijn voor wat ontspanning en humor. Dit maakt het werk voor iedereen wat leuker. Als een manager zich ontspant en zich met een goed gevoel voor humor opstelt, is hij/zij gemakkelijk benaderbaar voor anderen.

Luistert goed
Gun de werknemers uw volledige aandacht. Op het moment dat u in staat bent echt te luisteren naar uw werknemers, wint u daar respect mee. Bovendien wint u extra informatie in betreffende allerlei zaken die spelen op de werkvloer.

Ucare coaching

Ucare coaching

 

Beschikt over een positieve toon
Een positieve toon werkt doorgaans beter bij de werknemers. Vaak is de boodschap hetzelfde, maar kan er een verschil worden gemaakt met de toon die een manager gebruikt. Voorbeeld:

> “Nu even niet…”
> “Kunt u straks even terugkomen?”

Merkt u het verschil?

Maakt actieplannen
Een manager stelt een overzichtelijk actieplan op. Hierin staan de stappen richting het gezamenlijke doel. Het is een gezamenlijk doel, omdat dit is opgesteld door het team in samenspraak met de manager.

Gaat goed met conflicten om
Het kan gebeuren dat er conflicten ontstaan. Ontslagen, oncollegiaal gedrag, persoonlijke geschillen,…. zijn maar een aantal onderwerpen die zich kunnen ontwikkelen tot een conflict. Een manager moet dit zien te beheersen. Lastige situaties op de werkvloer dienen eerlijk en direct te worden behandeld. Werknemers hebben vaak minder waardering voor een manager die conflictsituaties vermijdt.

Geeft feedback
Het geven van feedback is belangrijk voor een manager. Dit kan zowel negatieve als positieve feedback zijn. Werknemers vragen er soms zelf naar, maar het kan ook gebeuren dat een manager iets constateert dat besproken dient te worden. Een medewerker en een manager sturen elkaar door middel van feedback. Wie feedback geeft aan een ander, kan ook feedback terug verwachten. Het geven en ontvangen van feedback is onmisbaar wanneer u samenwerkt met anderen.

Geeft Feedback

Geeft Feedback

 

Gaat effectief met zijn of haar tijd om
De kans is groot dat een manager een volle agenda heeft. Hij of zij zal dus effectief met de tijd omgaan en prioriteiten stellen. Met name de hoofdzaken zullen de aandacht krijgen en de bijzaken zullen worden gedelegeerd.

Heeft heldere doelstellingen
Waar werken we met z’n allen naartoe en hoe gaan we dit bereiken? Dit zijn vragen die een manager een team zal stellen. Alle medewerkers zijn goed op de hoogte van waar de focus ligt. Een manager bepaalt gezamenlijk met het team de doelstellingen en legt zo de rode draad voor een bepaalde tijdsperiode. De doelstellingen dienen wel redelijk te zijn en een kans van slagen te hebben. Wanneer een resultaat behaald wordt, zal het moraal van het team versterkt worden.

Legt de lat hoog
Een manager probeert de werknemers optimaal te laten presteren. Daarom legt hij of zij de lat vaak net wat hoger om zo het beste in de werknemer naar boven te halen. Voor iedereen is er weer een andere vorm van motiveren. De een is gebaat bij een directe aanpak, de ander heeft een voorkeur voor een subtiele aanpak.

Leg de lat hoger met Loopbaancoaching Ucare

Leg de lat hoger met Loopbaancoaching Ucare

 

Staat open voor andere benaderingen
Andere benaderingen kunnen mogelijkheden bieden en worden door goede managers als kansen gezien. Luister goed naar nieuwe ideeën, haal eruit wat nuttig is en wees niet bang voor verandering. Deel deze kennis met uw medewerkers en geef ze het gevoel dat ze betrokken worden bij de organisatie.

Heeft u nog een goede tip voor een manager? Deel dit met ons door uw reactie in het onderstaande formulier te plaatsen.

De 17 kenmerken van een goede manager 4.36/5 (87.23%) 47 votes
Deel met uw netwerk